S parkovným uhradeným v jednom pásme je možné preparkovať

Vodiči môžu preparkovať počas predplatenej doby parkovania aj na iné parkovisko. S rovnakou alebo nižšou cenou parkovného.

Znamená to, že vodič, ktorý uhradil jednorazové parkovné v parkovacom automate, cez sms alebo mobilnou aplikáciou a opustí parkovacie miesto ešte pred uplynutím doby, na ktorý má uhradené parkované, môže do vypršania tejto doby zastaviť a stáť aj na inom parkovisku, aj v inom pásme. Predplatená doba parkovania je vyznačená buď na parkovacom lístku, alebo príde v potvrdzujúcej sms alebo v potvrdení o úhrade parkovaného cez mobilnú platbu.

Podstatné je, aby suma za parkovné bola aj v preparkovanom pásme rovnaká alebo nižšia ako v tom, kde parkovné uhradil. Teda z pásma A môže preparkovať do každého iného, ak však uhradí parkovné v pásme s nižšou sumou, pre parkovanie v cenovo vyššom pásme musí hradiť opäť parkovné.

Pásmo                                                           Môžete preparkovať aj do pásma

A                                                                             A,B,C.D,G,H

B                                                                             A,B,C,D,G,H

C                                                                             C,D,G,H

D                                                                             D,H

G                                                                             G,D,H

H                                                                             H,D

Pri úhrade jednorazového parkovného v parkovacom automate nie je potrebné chodiť naspäť k autu a dávať parkovací lístok za čelné sklo. Evidencia parkovného je elektronická. V automate si môžete voľbou pásma uhradiť parkovné aj v susediacich pásmach. Pri úhrade je potrebné vybrať a zvoliť pásmo, v ktorom chcete parkovať. Všetky potrebné informácie a postup je uvedený na parkovacom automate.

VZN 10/2017, ktoré upravuje VZN 10/2016 o dočasnom parkovaní a prináša rozšírenie platnosti parkovacieho lístka pre rovnaké a lacnejšie pásma,  platí od 22. júla 2017. Ide o ďalšie zjednodušenie systému s cieľom vyjsť v ústrety požiadavkám občanov.