Oranžové pásky zo značiek postupne odstraňujú

Do 15. marca 2017 boli dopravné značky prelepené oranžovými páskami, tie postupne odstraňujú.Zmena v parkovaní sa týka veľkej časti občanov Trenčína, ale aj dochádzajúcich a návštevníkov. 

Ako sú vyznačené regulované pásma

Na miestnych komunikáciách pribudli modré čiary a nové dopravné značky. Podľa nich viete, či sa nachádzate v regulovanom pásme.

Čo si všímať?

Na vjazd do zóny s plateným alebo regulovaným státím upozorňujú dopravné značky. Na začiatku skupiny parkovacích miest je značka Parkovisko s plateným státím. Do 15. marca boli dopravné značky prelepené oranžovými páskami, tie postupne odstraňujú. Na značkách sú uvedené aj ďalšie doplňujúce informácie o dobe spoplatnenia, hodinovej sadzbe parkovného, označení pásma, type parkoviska (napr. Dlhodobé). Nájdete tam aj údaje o postupe úhrady parkovného cez sms.

Kde parkovať?

V prvej etape regulácie statickej dopravy je vytvorených v Trenčíne šesť pásiem A, B, C, D, G a H s cca 4200 parkovacími miestami. V regulovanom pásme môžete parkovať len na vyznačených miestach. Ak nie je na parkovisku, na ulici parkovacie miesto vyznačené, neznamená to, že tam môžete parkovať zadarmo. Podľa vyhlášky o cestnej premávke tam nesmiete vôbec stáť.

Doba spoplatnenia

Každé pásmo má inú dobu spoplatnenia, vyplývajúcu z analýz dopravného režimu a pasportizácie vozidiel a parkovacích miest. Lokality, ktoré boli vyťažené najmä počas dňa a vozidlá tu parkovali dlhodobo, celodenne, sú spoplatnené od 8.00 do 18.00 h. Ulice, na ktorých bol problém s parkovaním najmä vo večerných a nočných hodinách, sú spoplatnené nepretržite. Po dobe spoplatnenia a počas víkendov je parkovanie bezplatné. Parkovné zaplatíte iba na štyroch parkoviskách v sobotu dopoludnia od 8.00 do 12.00 h.

Ako zaplatiť parkovné

Jednorazovo v automatoch, cez sms alebo web aplikáciu. Na častejšie a pravidelné parkovanie je vhodná parkovacia karta. Tú si stále môžete vybaviť v klientskom centre od pondelka do štvrtka od 8.00 do 16.30 h a v piatok od 8.00 do 14. 00h.

Parkovacie karty

Sú dva typy,  rezidentské – určené občanom s trvalým pobytom a abonentské – pre občanov bez trvalého pobytu, dochádzajúcich a právnické osoby. Kúpa karty je dobrovoľná, sú občania, ktorí ju nepotrebujú, pretože parkujú vo dvore rodinného domu, či garáži. Pre ostatných je však výhodnejšia, celoročne potom môžu parkovať na miestach, podľa typu zakúpenej karty. Neplatia už nič naviac. Parkovné budú hradiť iba na miestach, pre ktoré nemajú parkovaciu kartu.