Dokončujeme dve parkoviská na Sihoti 3 a 4
Článok

Dokončujeme dve parkoviská na Sihoti 3 a 4

Na výstavbe dvoch sihotiarskych parkovísk na Sibírskej a ulici Pod Skalkou finišujú stavebné práce.  Ide o mestské investičné akcie. Na Sibírskej ulici bolo potrebné rozšíriť jestvujúce kolmé parkovisko a posunúť chodník, aby sa, pri zachovaní obojsmernej premávky, mohlo parkovať aj na pravej strane v smere od Opatovskej ulice, pozdĺžne. Doterajšie šírkové podmienky totiž neumožňovali vyznačiť parkovacie...