Príjmy z parkovného sa vrátia späť do ulíc
Článok

Príjmy z parkovného sa vrátia späť do ulíc

Príjmy z výberu parkovného a predaja parkovacích kariet sa vrátia späť do ulíc a to v podobe nových parkovacích miest, ale aj zlepšenia bezpečnosti a podmienok pre peších aj bicyklistov. V Trenčíne je tento zámer podporený aj uznesením, schváleným poslancami mestského zastupiteľstva vlani v júli. Podľa neho môže mesto použiť príjmy z parkovného výlučne na rozvoj parkovania a zlepšenie mobility. To znamená,...

Za parkovanie pri školách nebudú rodičia pri dovoze a odvoze detí platiť
Článok

Za parkovanie pri školách nebudú rodičia pri dovoze a odvoze detí platiť

Veľa rodičov vozí autom deti do predškolských zariadení, základných škôl či klubov, na vyučovanie alebo krúžky. Často z jednej časti mesta do školy, ktorá sa nachádza na opačnom konci mesta. Zaujímali sa, či potrebujú parkovaciu kartu alebo musia platiť jednorazové parkovné, ak pri škole parkujú iba chvíľu, pokiaľ deti nastúpia, vystúpia alebo ich odprevadia do zariadenia....

Novinka v Trenčíne – dlhodobé parkoviská
Článok

Novinka v Trenčíne – dlhodobé parkoviská

Sú riešením parkovania pre vodičov, ktorí potrebujú parkovať dlhodobo, celý deň.  Jedným z výsledkov spolupráce a komunikácie s občanmi pri príprave regulácie parkovania je aj vytvorenie parkovísk, určených na dlhodobé, často celodenné státie. S takýmto ústretovým a kompromisným riešením prišiel Trenčín ako prvé mesto s regulovaným parkovaním. Občania pripomienkovali, že pri každodennom dochádzaní na pracovisko alebo za povinnosťami, potrebujú parkovať...

Pripravované cyklotrasy povedú takmer všetkými hlavnými ťahmi mesta
Článok

Pripravované cyklotrasy povedú takmer všetkými hlavnými ťahmi mesta

Nové cyklotrasy sa už projektovo pripravujú a budú situované na takmer všetkých hlavných mestských ťahoch, počnúc sídliskami Juh a Sihoť, končiac Kubrou. Záujem je, chýbajú podmienky Trenčania sú vo využívaní alternatívnych spôsobov prepravy po meste limitovaní absenciou infraštruktúry. Tým, že tu nie sú vybudované žiadne cyklotrasy, je problém sa bezpečne dostať napríklad zo sídlisk do centra....

Parkujme rozumne
Článok

Parkujme rozumne

Veľký počet áut a s tým súvisiaca otázka, kde zaparkovať – to je problém, ktorý riešia všetky sídla, metropoly aj malé mestečká. Ako u nás, tak aj v zahraničí. Trenčín nie je výnimkou.