Za parkovanie pri školách nebudú rodičia pri dovoze a odvoze detí platiť
Článok

Za parkovanie pri školách nebudú rodičia pri dovoze a odvoze detí platiť

Veľa rodičov vozí autom deti do predškolských zariadení, základných škôl či klubov, na vyučovanie alebo krúžky. Často z jednej časti mesta do školy, ktorá sa nachádza na opačnom konci mesta. Zaujímali sa, či potrebujú parkovaciu kartu alebo musia platiť jednorazové parkovné, ak pri škole parkujú iba chvíľu, pokiaľ deti nastúpia, vystúpia alebo ich odprevadia do zariadenia....