Čistenie komunikácií a parkovísk po zime

Prosíme občanov, aby si všímali oznamy o čistení komunikácií v ich lokalite a preparkovali. Harmonogram čistenia zverejňujeme v článku.

Na vchodoch bytových domov a vo výveskách mesta budú umiestnené približne týždeň pred čistením. Zároveň je nevyhnutné rešpektovať prenosné dopravné značenia a v čase plánovaného čistenia preparkovať vozidlá.

Presné termíny, kedy sa bude čistiť vaša ulica nájdete na:

Čistenie komunikácií po zime

Čistenie komunikácií po zime