Dokončené je ďalšie parkovisko v mestskej časti Stred

Nové miesta na parkovanie pribudli na Soblahovskej ulici v okolí domov č. 1115/59 a 1116/61. Novou výstavbou aj úpravami pôvodnej plochy sa v tejto časti mesta zlepšili možnosti parkovania predovšetkým pre domácich obyvateľov.

Doterajšie parkovisko s 26 miestami pri výškových činžiakoch bolo rozšírené a na novom povrchu sa vyznačili ďalšie parkovacie miesta, na ktorých môže parkovať 22 vozidiel. Na novom parkovisku bude aj miesto pre pre nádoby na komunálny odpad, stojiská budú vyznačené vodorovným dopravným značením, následne tam budú nádoby premiestnené.

situacia Soblahovska61

Ešte v lete bolo vybudované aj ďalšie nové parkovisko za domom č. 1116 s vjazdom od Cintorínskej ulice, kde je 13 stojísk.