Dopravné obmedzenia pre výstavbu parkoviska na Juhu

Upozorňujeme vodičov na dopravné obmedzenia a zúžené možnosti parkovania počas výstavby nových parkovacích miest na Šafárikovej ulici na sídlisku Juh I.

Rozširovanie kapacít statickej dopravy na Juhu a úprava okolia pod základnou školou Novomeského, medzi športovým areálom školy a bytovým domom pokračuje druhou etapou. Pribudne tu 30 parkovacích miest. Stavebné práce obmedzia dopravu, účelová komunikácia bude v mieste výstavby uzatvorená. Vodičov na zmenený režim upozorňujú prenosné dopravné značenie, obyvatelia bytovky našli oznam aj na vchodových dverách.

Počas dňa nebude možné parkovať ani na parkovacích miestach vybudovaných v rámci prvej etapy, pretože toto parkovisko bude vyčlenené pre stavbu a stavebné mechanizmy. Na týchto miestach bude možné parkovať popoludní a v noci, v čase od 17.00 h do rána 7.30 h.

V súvislosti s prebiehajúcou výstavbou chceme požiadať rodičov, ktorí vozia deti do základnej alebo susediacej materskej školy autom, aby ich dopravovali vstupom z Novomeského a nepoužívali vstup zo Šafárikovej ulice, na ktorú bude počas stavebných prác vjazd vozidiel zakázaný. Peší môžu používať aj vstup od Šafárikovej, prosíme o zvýšenú opatrnosť vzhľadom k stavebným prácam a pohybu mechanizmov.