Informácie pre obyvateľov Sihote 3, 4 a sídliska Juhu

Od 15. apríla 2020 rozširujeme zónu s regulovaným parkovaním. Do pásma H pridávame Sihoť 3 a 4 a vytvárame nové pásmo J pre Juh.

Platnosť parkovacích kariet sa rozšíri nasledovne:

  • karta DLHODOBÉ (aktuálne platná na dlhodobých parkoviskách v pásme C, D, F, G, H) – bude platiť aj na dlhodobých parkoviskách v rozšírenom pásme H a novom pásme J, vrátane nočných dlhodobých parkovísk (Saratovská ul. pri cintoríne na Juhu)
  • karta MESTO okrem A, B (aktuálne platná v pásmach C, D, F, G, H) – bude platiť aj v rozšírenom pásme H a novom pásme J.
  • ceny parkovacích kariet a doba ich platnosti zostávajú nezmenené.

Ak nemáte parkovaciu kartu. Karty pre pásmo H a J vybavíte v klientskom centre MsÚ v Trenčíne. Aj napriek skoršiemu zakúpeniu začnú karty platiť až 15. 4. 2020.

Ak máte parkovaciu kartu

typu DLHODOBÉ

  • a platnosť karty končí napr. 14. marca. 2020, resp. pred 15. aprílom: je potrebné predĺžiť.
  • a od 15. 4. potrebujete kartu PÁSMO alebo PÁSMO a DLHODOBÉ – požiadajte o zrušenie  aktívnej (platnej) karty DLHODOBÉ k 14. 4. s vrátením alikvotnej časti a o vytvorenie novej karty k 15. 4.; ak platnosť karty Dlhodobé končí napr. 14. 3. 2020, môžete požiadať o jej predĺženie; následne k 14. 4. požiadate o jej zrušenie a vyplatenie alikvotnej časti a zároveň o vystavenie novej karty k 15. 4.;  Zrušenie starej karty a vystavenie novej je potrebné z dôvodu rôznych cien parkovacích kariet.
  • a od 15. 4. potrebujete kartu PÁSMO a MESTO okrem A, B – požiadajte o zrušenie aktívnej (platnej)  karty DLHODOBÉ k 14. 4. s vrátením alikvotnej časti a o vytvorenie novej karty k 15. 4. V prípade, ak Vám platnosť karty končí pred 15. 4., môžete si zakúpiť kartu MESTO okrem A, B (tá sa automaticky k 15. 4. premenuje na PÁSMO a MESTO okrem A, B);
  • a postačuje vám parkovanie na dlhodobých parkoviskách aj po 15. 4., stačí ak požiadate o predĺženie karty cca 15 dní pred koncom jej platnosti; upozorňujeme, že karta platí v pásme trvalého bydliska iba na dlhodobých parkoviskách.
  • typu MESTO okrem A, B
  • karta bude od 15. 4. 2020 platiť aj v rozšírenom pásme H a novom pásme J; stačí, ak požiadate o predĺženie karty cca 15 dní pred koncom jej platnosti. Uvedené zmeny môžete zrealizovať v predstihu cez elektronické konto na stránke karty.parkovanietrencin.sk. Je potrebné správne nastaviť dátum ukončenia a platnosti novej karty.

V prípade nejasností sa na nás môžete obrátiť na tel. č. 0902 911 220 alebo cez email: parkovanie@trencin.sk