Jednorazové parkovanie

Možnosti platby

Na platbu môžete použiť platobné karty, parkovacie automaty, alebo poslať sms.

Cena jednorazového parkovania

PÁSMOPOPIS PÁSMAPARKOVNÉ ZA HODINU
A, BCentrum mesta Námestie sv. Anny po Ul. K dolnej stanici2,00 € 1,00 €
C, GDolné mesto, Olbrachtova, Dlhé Hony, Sihoť 1 po Ul. gen. Viesta0,60 €
D, HBezručova, Cintorínska, Sihoť 2 (od Gen. Viesta) 3,4 po Sibírsku ulicu
0,30 €
FMládežnícka ulica – dlhodobé parkoviská0,60 €
JJuh0,30 €
HSihoť 3,40,30 €

Kedy treba platiť parkovné

Parkovanie v Trenčíne je spoplatnené nasledovne: 

Pásmo A: celoročne 9.00 h – 24.00 h

Pásma B, C, D, G, H, J: v pracovných dňoch 0.00 h – 24.00 h, ostatné dni 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h

Pásmo F: v pracovných dňoch 8.00 h – 16.00 h

Dlhodobé parkoviská: vo všetkých pásmach C, D, G, H, F, J v pracovných dňoch 8.00 h – 16.00 h

Dlhodobé nočné (v pásme J): v pracovných dňoch 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

zmena zobrazenia