Limit 5,3 metra pre vydanie parkovacej karty zostáva

Úprava VZN však umožňuje vybaviť parkovaciu kartu aj pre dlhšie vozidlo, ale len pre rezidenta, ktorý má  viacpočetnú rodinu.

Parkujúce dodávky najmä na sídliskách sú problémom všetkých miest a a riešia čo s nimi. Rôznymi opatreniami sa ich snažia „vytlačiť“ spomedzi činžiakov. Tým, že sú vyššie aj dlhšie ako bežné osobné vozidlá, neposkytujú pre chodcov či cyklistov dostatočný rozhľad a presahujú aj štandardné parkovacie miesta (viac ako 5,5 metra).

Niektoré mestá situáciu riešia paušálnym zákazom vjazdu nákladným vozidlám na sídliská, čo však situáciu nedokáže úplne vyriešiť, pretože pre legislatívu nie je rozdiel medzi osobným autom a dodávkou. Všetko sú to vozidlá do 3,5 tony.

Nastaviť kritériá je zložité. V Trenčíne bol v rámci regulácie parkovania stanovený limit, podľa ktorého parkovaciu kartu získajú vozidlá kategórií L, M1 a N1, nepresahujúce dĺžku 5,3 metra. Toto riešenie zohľadňuje skutočnosť, že aj časť osobných vozidiel, s dĺžkou dokonca pod päť metrov, má v technických preukazoch uvedenú má kategóriu N1, rovnako ako dodávky.

No sú aj osobné vozidlá, ktorých rozmery začínajú byť totožné ako menšie dodávky a zaznamenali sme aj podnety od občanov, preto bol mestskému zastupiteľstvu predložený návrh na zmenu limitu na dĺžku 5,4 metrov. To však rozhodlo, že pôvodný limit 5,3 metra zostane, ale parkovaciu kartu aj pre dlhšie vozidlo si môže vybavť žiadateľ, ktorý má štyri a viac maloletých detí a táto rodina má trvalý pobyt na území mesta Trenčín.