Mesto začína čistiť ulice od vrakov

Vraky vozidiel, ktorých majitelia nezareagujú na výzvy, budú odtiahnuté a zošrotované. Na ich náklady.

Na uliciach mesta, pred obytnými domami, medzi činžiakmi sa nachádzajú vozidlá, na ktorých je vidno, že sú dlhodobo nepoužívané a dlho neopustili miesto, kde stoja. Sú zapadané lístím, majú vyfučané pneumatiky, vnorené do asfaltu, sú bez evidenčného čísla. Takéto autá, okrem toho, že hyzdia verejný priestor a zaberajú parkovacie miesto pre ostatných vodičov, znečisťujú aj životné prostredie. V ich okolí sú často stopy po vytečenej kvapaline, oleji, či pohonných hmotách.

Mesto začína voči vrakom postupovať ráznejšie. Pracovníci útvaru mobility skontrolovali ulice a dali výzvu na desiatku takýchto vozidiel, ktoré svojim vzhľadom možno označiť ako vraky. Ich vlastníci majú 60-dňovú lehotu, aby sa o svoje vozidlá postarali. Po jej uplynutí ich dá mesto odtiahnuť na určené parkovisko. Tu budú ďalších 30 dní. Ak sa vlastníci ani potom neprihlásia, na základe súhlasu okresného úradu a vyhlásenia vozidla za staré, ich môže dať mesto zošrotovať.

Na výzvu zatiaľ zareagoval majiteľ jedného vozidla. Dve, ku ktorým sa v lehote nikto neprihlásil, dalo mesto už odtiahnuť. Ostatné sú ešte v lehote. Ak viete o takomto vozidle vo vašom okolí, oznámte to, prosím, na útvar mobility, tel. č. 032/6504 421.