Modré čiary na parkoviskách postupne vystriedajú biele

Nové ako aj obnovované značenie parkovacích miest v regulovaných pásmach bude namiesto modrej už iba v bielej farbe. 

Podľa vyhlášky o cestnej premávke môžu byť regulované parkovacie miesta vyznačené oboma farbami, bielou aj modrou. Keď sa pred dvomi rokmi začalo v Trenčíne parkovať po novom, bolo nevyhnutné odčleniť regulované pásma od neregulovaných. Dôležité bolo, aby sa ľudia zorientovali a zvykli si. Vyznačovali sa preto modrou farbou.

Vzhľadom k plánovanému rozšírovaniu pásiem aj o časti sídlisk Sihoť III a IV a Juh I a II bude zóna s regulovaným státím už na väčšej časti mesta. Preto sa rozhodlo, že na všetky nové parkovacie miesta ako aj na obnovované bude použitá biela a nie modrá farba. Dôvody sú nielen ekonomické ale aj tiež dlhšia trvácnosť a lepšia viditeľnosť bielej farby.

Značenie sa bude obnovovať postupne, podľa potreby, v určitom prechodnom období budú parkovacie miesta vyznačené na modro aj bielo. Na to, či je lokalita v regulovanom pásme upozornia vodičov aj zvislé dopravné značky, ktoré sú nadradené vodorovnému značeniu.