Na Hodžovej ulici pribudli miesta na dlhodobom parkovisku

Presunom autobusovej zastávky bolo možné rozšíriť parkovisko pri predajni Agromilk na Sihoti.

Zastávka MHD Hodžova kotolňa bola od 6. novembra 2018 presunutá o cca 50 metrov smerom ku križovatke Hodžova – Považská. Dôvodom presunu bolo snaha o zlepšenie bezpečnosti pri výjazde a vjazde autobusov na zastávku, pretože na dovtedajšom mieste sú dva stĺpy elektrického napätia. Zároveň sa zmenou uvoľnil priestor pôvodnej zastávky, kde bolo možné vyznačiť parkovacie miesta s kolmým státím. Označené sú ako dlhodobé, s dobou spoplatnenia od 8.00 do 16.00 h.

Nové umiestnenie zastávky je vyznačené aj vodorovným dopravným značením a bude tu presunutý aj prístrešok. Mesto Trenčín do doby jeho premiestnenia zabezpečí na novom mieste zastávky zatiaľ provizórny. Zastávka bude naďalej a bez zmeny obsluhovať všetky spoje a linky MHD ako doteraz.