Na novom parkovisku sú kolmé parkovacie miesta

Prvým krokom k zlepšeniu situácie s parkovaním na ulici Halašu je výstavba a vyznačenie nových parkovacích miest. Práce skončili koncom novembra.

Na ulici Jána Halašu už niekoľko rokov trvá zložitá situácia s parkovaním. Práve od obyvateľov bytových domov v tejto časti sídliska Juh prichádzali požiadavky na vyriešenie situácie. Aj výsledky sčítania počtov parkujúcich vozidiel potvrdili potrebu rozšírenia parkovísk. Tie však v tejto lokalite bolo možné získať určitým zásahom do zelene.

Naplánované boli tri lokality, kde sa budú stavať. Prvé parkovisko pred domami 2660 a 2705 je už hotové.  Výstavba začala na jeseň na mieste pôvodného s približne 20 miestami, kde autá parkovali pozdĺžne. Rozšírené bolo do zelene a chodník bol premiestnený za parkovisko. Na novom parkovisku sú kolmé parkovacie miesta a stáť tu môže 41 vozidiel.

Ďalšie miesta budú vybudované pred domami 2631 až 2635 a domami 2697 až 2700, medzi nimi vznikne jednosmerné prepojenie. Tieto práce sa budú realizovať na budúci rok. Celkovo by tu malo byť 114 parkovacích miest.

Už v týchto dňoch boli na verejnej zeleni doplnené dreviny. Presadených sem bolo osem mladých stromčekov z miesta budúcej výstavby parkovísk vedľa garáží, ale pribudla aj nová výsadba. Ďalšie stromy, ako náhrada za asanované počas prípravných prác na jar, boli vysadené aj v iných častiach mesta, napríklad na Soblahovskej, Západnej, Halalovke.