Na ulici gen. Svobodu sa zvýšil počet parkovacích miest

Po kompletnej rekonštrukcii celej ulice boli vyznačené nanovo parkovacie miesta. Okrem parkovacích pásov pribudli na mieste pozdĺžnych šikmé stojiská.

Na ulici bol zmenený spôsob parkovania z pozdĺžneho na šikmý, čím na danom priestore zaparkuje viac vozidiel, celkovo až 215 vozidiel, aj vrátane parkovacích pásov. Na nich môže stáť do 50 vozidiel.

Pôvodným zostalo parkovisko pri bývalom trhovisku. Nové s počtom 37 miest, bolo vybudované v hornej časti ulice, ako náhrada za parkovacie miesta v hornej časti Ul. Halalovka. S ich výstavbou nesúhlasili občania a odmietli ju petíciou.

Pred začiatkom samotnej rekonštrukcie bola upravená časť ulice pred bytovými domami na Ul. Gen. Svobodu 2755 až 2750. Na tejto pôvodne slepej ulici bol rozšírený vjazd, prepojená bola s hlavnou cestou a chodník bol presunutý za parkovacie miesta. Celá ulica bola napokon zjednosmernená.

Kompletná rekonštrukcia Ul. gen. Svobodu začala v polovici leta 2018. Ukončená bola v novembri vyznačením vodorovným dopravným značením a priechodmi pre chodcov. Zrekonštruované boli aj štyri autobusové zastávky, vytvorený priestor pre cyklopruh. Okrem navýšenia počtu parkovacích miest boli uskutočnené viaceré zmeny s cieľom upokojenia dopravy a väčšej bezpečnosti vodičov, cyklistov a chodcov.