Na vyznačených parkovacích miestach pri školách neplatíte

Pri materských a základných školách sú vyhradené parkovacie miesta na parkovanie počas dopravy detí do školy.

Nový školský rok opäť priniesol väčšiu frekvenciu dopravy pri školách a škôlkach. Veľa rodičov najmä v prvé dni dopravuje autom deti do predškolských zariadení, základných škôl či klubov, na vyučovanie alebo krúžky.

V pásmach, kde je regulované parkovanie, sú pri materských a základných školách ako aj pri Základnej umeleckej škole vyhradené parkovacie miesta pre vozidlá rodičov. V čase ranného dovozu a popoludňajšieho odvozu tu môžu parkovať bezplatne.

V ostatnom čase na nich môžu parkovať iba vozidlá s parkovacou kartou, platnou pre dané pásmo, Na režim parkovania upozorňuje dopravná značka s dodatkovou tabuľkou. Umiestnené sú pri každej skupine vyhradených parkovacích miest.