Nástupná a výstupná zóna v centre mesta

Priamo v centre mesta je vytvorený priestor pre nástup a výstup cestujúcich z áut a autobusov. 

Priestor, označený ako Passenger Loading Area, sa nachádza na Palackého ulici (oproti reštaurácii Retro smerom k Prioru) na mieste troch pozdĺžnych parkovacích miest. Tento priestor je určený pre krátkodobé zastavenie osobných vozidiel, prípadne autobusu a to na čas potrebný pre nastúpenie a vystúpenie osôb.

Na mieste, bližšie ku križovatke s Hviezdovou ulicou, ktoré vodiči doteraz využívali na vystúpenie a nastúpenie osôb, sú vytvorené dve parkovacie miesta zaradené do pásma A.

Pre parkovanie autobusov sú vyhradené parkovacie miesta pri krytej plavárni na Mládežníckej ulici.