Nový webový portál slúži na správu parkovacích kariet

Mesto Trenčín spustilo nový elektronický systém spravovania parkovacích kariet. Od marca môžu držitelia kariet cez tento systém predĺžiť ich platnosť. 

Cez elektronický systém môžu komunikovať držitelia kariet prostredníctvom užívateľského konta s prihlasovacím menom a heslom. Zriadenie konta je dobrovoľné a bezplatné. Jeho adresa je karty.parkovanietrencin.sk. 

Osobám, ktoré pri vybavovaní parkovacej karty uviedli svoj email, posielalo Mesto Trenčín v dňoch 1. a 2. marca 2018 aktivačný email spolu s inštrukciami pre vytvorenie konta. Po prihlásení sa do konta získa užívateľ prehľad o parkovacích kartách a môže požiadať o predĺženie platnosť parkovacej karty.

Ak ste uviedli emailovú adresu, ale aktivačný link ste nedostali, volajte na číslo 0902 911 220, alebo napíšte na parkovanie@trencin.sk. 

Ak máte záujem o elektronickú komunikáciu, ale neuviedli ste mailovú adresu pri kúpe parkovacej karty, navštívte klientske centrum mestského úradu, kde tento údaj doplníte a následne dostanete aktivačný email.

Klientske centrum navštívte pre všetky zmeny ohľadom typov karty, vozidla či osoby, držiteľa karty. Tieto údaje sú v profile užívateľa iba k nahliadnutiu.

V elektronickom systéme pre správu parkovacích kariet je zatiaľ k dispozícii funkcia pre požiadanie o predĺženie platnosti karty. V júni pripravujeme rozšírenie systému o ďalšie funkcie, napr. dočasnú alebo trvalú zmenu EČV či zrušenie parkovacej karty.