Prevádzkový poriadok vo formáte PDF na stiahnutie nižšie. Platí od 16.10.2018