Prevádzkový poriadok vo formáte PDF na stiahnutie nižšie. Platí od 9. októbra 2019