Prevádzkový poriadok vo formáte PDF na stiahnutie nižšie. Platí od 1. júla 2019