Prevádzkový poriadok vo formáte PDF na stiahnutie nižšie. Platí od 13.6.2018