Obnoviť karty v klientskom centre bude jednoduchšie

Parkovacie karty, vydané pred začiatkom regulovaného parkovania, platia do 14. marca 2018. Obnoviť ich platnosť už môžete v klientskom centre.

Takmer trom tisíckam parkovacích kariet, ktoré boli vybavené v termíne od 9. februára do 15. marca 2017, končí platnosť 14. marca 2018. Predĺžiť ich môžete už v týchto dňoch v klientskom centre. Od 26. februára 2018 tu posilnia kapacity a pribudne aj ďalšie pracovisko, v zasadačke klientskeho centra. Vybavenie bude rýchlejšie a aj jednoduchšie, pretože na predĺženie platnosti kariet postačí aj menej dokladov.

Ak chcete rovnaký typ karty a nenastala žiadna zmena Vašich osobných údajov ani údajov o vozidle, stačí na preukázanie totožnosti občiansky a „malý“ technický preukaz (iba k nahliadnutiu). Žiadosť na obnovenie parkovacej karty vytlačí zamestnanec klientskeho centra. Po jej skontrolovaní ju podpíšete.

Kartu môžete uhradiť v hotovosti alebo kartou na úrade (potvrdenie o zakúpení parkovacej karty dostanete osobne) alebo z domu, prevodom na účet (potvrdenie príde na zadaný email).

Nová karta bude platiť až po ukončení platnosti pôvodnej. Ak má karta platnosť do 14. marca a vybavíte si jej predĺženie 1. marca 2018, platiť bude od 15. marca 2018 do 14. marca 2019.

Ak chcete iný typ karty, prípadne kartu pre iné vozidlo a pod., nejde o obnovenie platnosti, ale o vystavenie novej karty. Predkladáte iba doklady, pri ktorých došlo k zmene (napr. pri novom vozidle „veľký“ technický preukaz, príp. dohodu o používaní služobného vozidla na súkromné účely atď.).

Od marca môžu občania požiadať o predĺženie parkovacej karty aj cez internet. Viac informácií na karty.parkovanietrencin.sk.