Okolo parkoviska pribudli dorazy, pre bezpečnosť cyklistov

Dorazy boli osadené na konci parkovacích miest na Mládežníckej ulici.

Parkovacie miesta na Mládežníckej na jednej strane nekončia až pri chodníku, ale medzi nimi a chodníkom vedie vyznačená cyklotrasa. Na ich konci, kde susedia s cyklotrasou boli namontované, pre väčšiu bezpečnosť cyklistov, parkovacie dorazy, v počte 70 kusov.

Ak by parkujúci vodič prehliadol koniec parkovacieho miesta, upozorní ho parkovací doraz.