Otvorený list poslancov k novému parkovaniu

Adresovaný je všetkým Trenčanom i návštevníkom mesta.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Dominik Gabriel, Eduard Filo, Peter Hošták, Lukáš Ronec a Ján Vojtek predniesli na rokovaní mestského parlamentu 22. marca 2017 Otvorený list k novej parkovacej politike, ktorý je adresovaný všetkým Trenčanom i návštevníkom mesta.

Všetkým, ktorí majú radi mesto Trenčín.

Dejiny ľudstva presvetľujú chvíle, keď jednotlivci dokázali obetovať individuálny záujem v prospech záujmov svojej komunity. Novozavedená parkovacia politika rieši akútne problémy s parkovaním v meste Trenčín prostredníctvom systému, ktorý motivuje jednotlivcov meniť svoje správanie v prospech verejného záujmu mesta.

Pri debatách o statickej doprave v meste Trenčín sa ponúkalo jednoduché riešenie – nechať veci plynúť tak, ako to bolo dosiaľ. Neurobiť nič by však bolo podvodom na našom meste. Nie je prekvapujúce, že parkovacia politika čelí kritike jednotlivcov, ktorí v krátkodobom horizonte vnímajú najmä stratu možnosti parkovať zadarmo.

Preto cítime povinnosť opätovne zdôrazniť päť základných princípov, ktoré sme rešpektovali v snahe zaviesť také regulačné opatrenia a ktoré sú spravodlivé a zmysluplné.

1. Prioritou nie je vybrať peniaze, ale stanoviť pravidlá a regulovať parkovanie

Parkovanie na ulici už nie je zadarmo, a tak sa vytvára motivácia schovať auto do garáže či na dvor, ale aj vytvárať parkovacie miesta pre zamestnancov, odviezť sa viacerí jedným autom či využiť MHD.

2. Realizáciu parkovacej politiky zabezpečuje mestský úrad

Parkovacou politikou sa reguluje využívanie verejného priestoru, a preto je realizácia parkovacej politiky výlučne v rukách mestského úradu. Sú mestá, ktoré využívajú súkromné firmy, v Trenčíne sme túto možnosť odmietli.

3. Peniaze za parkovné zostanú v mestskej kase a použijú sa iba na parkovanie a mobilitu

Uznesenie mestského zastupiteľstva určuje, že výnos z parkovného je príjmom mesta Trenčín, vybrané prostriedky sú vedené na samostatnom účte a budú investované do podpory mobility v meste, t. z. na budovanie nových parkovacích miest, prípadne na cyklochodníky, zlepšenie kvality a bezpečnosti pre peších či zlepšenie MHD.

4. Domáci sú zvýhodnení

Najvyššiu potrebu parkovať v konkrétnej lokalite má ten, kto je v danej lokalite doma. Preto považujeme za spravodlivé to, že systém poplatkov zvýhodňuje rezidentov zóny. Takéto zvýhodnenie je možné, iba ak sa zabezpečí dôsledná kontrola bydliska a vlastníckeho vzťahu k automobilu – toto sa prejavuje v tom, že pri vydávaní kariet treba predložiť množstvo dokladov. Papierovačky nikoho netešia, ale jednoduchšie to zabezpečiť zatiaľ nevieme.

5. Systém parkovacej politiky sa bude priebežne vylepšovať

Spustením novej parkovacej politiky sa diskusia o regulácii parkovania na území mesta Trenčín neskončila. Dosahy parkovacej politiky budú pozorne monitorované tak, aby sme mohli reguláciu parkovania postupne vylepšovať. Aj naďalej sa budú pozorne vyhodnocovať všetky pripomienky občanov. Za tieto Vám vopred ďakujeme.

Radi by sme Vám dnes s pompou oznámili, že problém s parkovaním sme zo dňa na deň dokázali vyriešiť. Zoči-voči realite s pokorou priznávame, že zavádzanie parkovacej politiky sa neobišlo bez prvotných problémov. Nedostatky treba promptne odstrániť. Sme však presvedčení o tom, že dôsledným uplatňovaním spomenutých princípov vybudujeme v našom meste moderný a udržateľný systém parkovania. Ako sme spomenuli v úvode, bude si to vyžadovať od každého z nás určité obety a zmenu správania, ale výsledkom bude mesto, v ktorom sa nám všetkým bude žiť lepšie.