Parkovacie domy, kde a kedy má význam ich stavať

Častým argumentom ako riešiť problém s parkovaním a nedostatkom miest je vybudovať parkovací dom. Zafunguje to však za istých podmienok.

Regulácia: V prípade, ak by nebola lokalita, kde sa parkovací dom nachádza zregulovaná a ostatné parkovanie pred domami a na uliciach by zostalo bezplatné, tak parkovací dom, hoci s veľkou kapacitou a nádherným vzhľadom, by zostával prázdnym. Nikoho by totiž nič nenútilo ísť tam parkovať, keby mohol naďakej na ulici. A to bezplatne. Parkovacie domy musia byť budované zároveň so zavedením regulovaného parkovania.

Vzdialenosť: Ďalším problémom je vzdialenosť. Ak by musel vodič k parkovaciemu domu prejsť niekoľko desiatok metrov pešo, tak by radšej vyhľadával miesto na ulici, čo najbližšie bydlisku. Skúsenosti totiž ukazujú, že ľudia chcú parkovať čo najbližšie pri bydlisku, pracovisku, obchode a odmietajú prejsť pešo čo i len pár metrov.

Financie: Mesto neodmieta ich výstavbu, ide však o väčšiu investíciu s dlhším časom realizácie. Orientačne, náklady na jedno parkovacie miesto v parkovacom dome sú cca 10-tisíc eur i viac, kým miesto na povrchu stojí, v závislosti od rozsahu prác približne od 2000 až do 4000 eur.

Záver: Parkovací dom nerieši problémy s parkovaním, ale regulácia ich riešiť môže.

foto: ilustračné: zdroj: www.a02.sk