Pri školách nebudú rodičia pri dovoze a odvoze detí platiť

Pri materských a základných školách sú vyhradené parkovacie miesta na parkovanie počas dopravy detí do školy.

Veľa rodičov vozí autom deti do predškolských zariadení, základných škôl či klubov, na vyučovanie alebo krúžky. Často z jednej časti mesta do školy, ktorá sa nachádza na opačnom konci mesta.

Zaujímali sa, či potrebujú parkovaciu kartu alebo musia platiť jednorazové parkovné, ak pri škole parkujú iba chvíľu, pokiaľ deti nastúpia, vystúpia alebo ich odprevadia do zariadenia.

Pre riešenie týchto situácií je v regulovaných pásmach pri materských a základných školách vyhradených niekoľko parkovacích miest. Ich počet je spravidla od troch do piatich. V čase ranného dovozu a popoludňajšieho odvozu detí sú bezplatne vyhradené pre vozidlá rodičov. V ostatnom čase na nich môžu parkovať vozidlá s parkovacou kartou, platnou pre dané pásmo.