Parkovanie počas Veľkonočných sviatkov je bezplatné

Ak sa návšteva zdrží aj počas pracovných dní, môžete pre ňu vopred vybaviť parkovaciu kartu Návšteva pásma.

Do Trenčína počas nadchádzajúcich Veľkonočných sviatkov prídu mnohí na návštevu príbuzných a známych a v súvislosti so zavedením nového parkovania riešia aj otázku ako a kde parkovať.

Počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja je v Trenčíne parkovanie bezplatné. Dni 14. apríla Veľký piatok a 17. apríla Veľkonočný pondelok sú dňami pracovného pokoja a preto je parkovanie v týchto dňoch bezplatné.

V sobotu sú spoplatnené iba štyri parkoviská v meste na uliciach Palackého, Električnej ul. pri štatistickom úrade, Legionárskej pri okružnej križovatke pri Keramoprojekte a Legionárskej pri tržnici. To znamená, že aj v sobotu 15. apríla budú tieto parkoviská platené v čase v čase od 8.00 do 12.00 h.

Ak sa návšteva zdrží aj počas pracovných dní, môžete pre ňu vopred vybaviť parkovaciu kartu Návšteva pásma. Vybaví ju občan s trvalým pobytom v Trenčíne do pásma jeho trvalého pobytu a pre akékoľvek evidenčné číslo vozidla (EČV). Návštevnícka karta stojí 3 eurá a platí dva po sebe idúce pracovné dni. Sviatky a dni pracovného pokoja sú bezplatné, takže sa tam nepočítajú. Počet kariet nie je limitovaný, môžete ich zakúpiť na toľko dní,  koľko sa tu zdrží návšteva a bude parkovať. Parkovacie karty sa predávajú v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne na Mierovom námestí č. 2, pondelok až štvrtok od 8.00 do 16.30 h a v piatok od 8.00 do 14.00 h.