Parkovanie počas Veľkonočných sviatkov je bezplatné

Do Trenčína počas nadchádzajúcich Veľkonočných sviatkov prídu mnohí na návštevu príbuzných a známych a v súvislosti so zavedením nového parkovania riešia aj otázku ako a kde parkovať.

Počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja je v Trenčíne parkovanie bezplatné. Dni 14. apríla Veľký piatok a 17. apríla Veľkonočný pondelok sú dňami pracovného pokoja a preto je parkovanie v týchto dňoch bezplatné.

V sobotu sú spoplatnené iba štyri parkoviská v meste na uliciach Palackého, Električnej ul. pri štatistickom úrade, Legionárskej pri okružnej križovatke pri Keramoprojekte a Legionárskej pri tržnici. To znamená, že aj v sobotu 15. apríla budú tieto parkoviská platené v čase v čase od 8.00 do 12.00 h.

Ak sa návšteva zdrží aj počas pracovných dní, môžete pre ňu vopred vybaviť parkovaciu kartu Návšteva pásma. Vybaví ju občan s trvalým pobytom v Trenčíne do pásma jeho trvalého pobytu a pre akékoľvek evidenčné číslo vozidla (EČV). Návštevnícka karta stojí 3 eurá a platí dva po sebe idúce pracovné dni. Sviatky a dni pracovného pokoja sú bezplatné, takže sa tam nepočítajú. Počet kariet nie je limitovaný, môžete ich zakúpiť na toľko dní,  koľko sa tu zdrží návšteva a bude parkovať. Parkovacie karty sa predávajú v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne na Mierovom námestí č. 2, pondelok až štvrtok od 8.00 do 16.30 h a v piatok od 8.00 do 14.00 h.