Parkovisko vo vnútrobloku na Hodžovej dostane nový povrch

Po ukončení obnovy komunikácie a parkoviska tu bude možné vyznačiť 15 parkovacích miest.

Od utorka 19. septembra 2017 začína obnova povrchu cesty a parkoviska na ulici Hodžovej vo vnútrobloku pred bytovým domom č. 1490 (59 až 69). Počas rekonštrukcie bude na komunikáciu zakázaný vjazd vozidlám.

Žiadame vodičov, aby neparkovali v tejto časti a na parkovanie využívali parkovacie miesta v okolí.  Prosíme, zvýšte aj opatrnosť vzhľadom k stavebným prácam a pohybu stavebných mechanizmov.

Okrem rekonštrukcie povrchu cesty a parkoviska bude zároveň upravený ai priestor určený pre smetné nádoby.

Práce potrvajú cca štyri týždne, v prípade nepriaznivého počasia môže dôjsť k ich predĺženiu.