Partizánska ešte nie je vyznačená, ako parkovať upozornia značky

Po rekonštrukcii verejného vodovodu na Partizánskej ulici bol na časti povrchu ulice položený nový asfalt. 

Vlani rekonštruovala TVK, a.s. na Partizánskej ulici verejný vodovod. Počas prác bol na časti ulice odfrézovaný asfaltový povrch. Zároveň s ním bolo odstránené aj vodorovné dopravné značenie.

Rekonštrukčné práce boli ukončené na jeseň a skolaudované v decembri 2018, kedy už nebolo, vzhľadom k poveternostným podmienkam, možné vyznačiť na novopoložený asfaltový povrch vodorovné dopravné značenie.

Aj keď nie sú na tejto ulici ešte vyznačené parkovacie miesta, naďalej na nej platí režim parkovania v zóne s regulovaným státím. Informácie nájdu vodiči aj na zvislom dopravnom značení, ktoré je nadradené vodorovnému.

Parkovacie miesta budú vyznačené, keď bude vhodné a ustálenejšie počasie.