Platby za karty urýchlite úhradou cez CardPay bránu

Spôsob platby za parkovaciu kartu platobnou kartou cez CardPay je nielen praktický, ale najmä rýchly.

Výhodou je nielen to, že netreba vypisovať číslo účtu a variabilný symbol, pri ktorom sa často robia chyby, ale aj okamžité pripísanie úhrady. Karta sa stáva hneď po platbe aktívnou (resp. budúcou), kým pri platbe cez internetbanking trvajú bankové prevody a pripísanie platby dva až tri pracovné dni. Tento postup ocenia najmä tí, ktorí potrebujú mať kartu platnú hneď, pretože im napríklad už končí termín platnosti karty.

Na platobnú CardPay bránu sa dostanete priamo cez vaše konto. Kliknite v Detaile nezaplatenej karty na tlačítko Zaplatiť. Pre úspešnú platbu je však potrebné počkať najskôr na presmerovanie na CardPay bránu. Po ukončení transakcie nezatvárať hneď stránku, ale počkať zase na presmerovanie späť. Inak platba neprebehne.

Cez CardPay je potrebné platiť aj kartu Návšteva pásma, pretože bankovým prevodom ostáva karta na dni, kedy bola vytvorená neuhradenou a teda neplatnou.