Platnosť parkovacích kariet neskončila 31. decembra 2017

Parkovacie karty, zakúpené v roku 2017, platia celý rok, teda 365 dní.
Na prelome rokov sa viacerí držitelia parkovacích kariet pýtali, či im neskončila posledným dňom roka 2017 platnosť a či si musia predĺžiť, resp. vybaviť novú kartu.

Pri vybavovaní parkovacej karty dostáva každý žiadateľ doklad, na ktorom je okrem ďalších údajov aj dátum skončenia jej platnosti. V prípade ročných kariet, platí karta rok odo dňa zakúpenia (365 dní). Trojmesačné karty platia tri mesiace od zakúpenia.

Kartám, zakúpeným v čase od spustenia predaja, teda od 9. februára 2017 do 15. marca 2017, končí platnosť 14. marca 2018.

Pred uplynutím doby platnosti dostanú držitelia kariet upozorňujúci mail, na adresu, ktorú uviedli pri vybavovaní karty, ako kontakt na seba.