Pokračuje výstavba parkovísk vo vnútroblokoch na Inoveckej

Stavebné práce sa presúvajú do vnútroblokov Inovecká 40-50 a 52-62. Naplánované sú do konca novembra. 

 Po ukončení stavebných prác vo vnútrobloku Inovecká 16-26 začína 22. októbra 2019 výstavba parkovísk v ďalších dvoch, Inovecká 40-50 a 52-62. Už dokončené parkoviská na Inoveckej 16-26 zatiaľ nie sú regulované. Po ukončení všetkých konaní budú odstránené pásky na dopravných značkách, prekrývajúce symbol parkovacích hodín.

Inovecká 52-62: Vo vnútrobloku 52-62 bude vybudovaných 36 parkovacích miest so šikmým aj kolmým státím. Parkoviská budú mať asfaltový povrch. Zrekonštruované budú vnútroblokové komunikácie, ich povrch bude asfaltový, chodníky okolo bytových domov budú zo zámkovej dlažby.

02_sit_TN_Inovecka_40_50_Z

Inovecká 40-50: Vo vnútrobloku 40-50 bude vybudovaných 34 parkovacích miest so šikmým státím. Parkoviská budú mať asfaltový povrch. Zrekonštruované musia byť aj vnútroblokové komunikácie. Pri ich výstavbe sa neuvažovalo s takou intenzívnou dopravou ako je teraz  a asfalt bol položený na vrstvu hliny. Cesta po ktorej majú chodiť autá, musí mať istú pevnosť podložia, tá sa dosiahne zhutnením viacerých vrstiev štrkodrvy rôznych frakcií. Až na ne bude položený asfaltový povrch. Vybudované chodníky popri bytových domoch budú zo zámkovej dlažby. Parkovacie miesta budú odvodnené do vpustí, ktoré ústia do kanalizácie.

02_sit_TN_Inovecka_52_62_Z

Zároveň bude vybudovaný aj chodník za bytovým domom č. 1148 kde je momentálne vychodená cestička cez trávnik. Parkovacie miesta budú odvodnené do vpustí, ktoré ústia do kanalizácie. Po dokončení výstavby budú komunikácie v oboch vnútroblokoch zjednosmernené a označené dopravnými značkami Obytná zóna.

Pôvodne bola plánovaná aj výstavba vo vnútrobloku 28-38, realizácia však bude presunutá. Dôvodom je nielen výstavba v susedných vnútroblokoch, ale aj prebiehajúca výstavba na Strojárenskej ulici, ktoré obmedzili možnosti parkovania v tejto lokalite. Ďalšia výstavba by situáciu mohla komplikovať.