Parkovisko na Šoltésovej je od 7. júla spoplatnené nepretržite

O zmenu dopravného režimu na parkovisku požiadali obyvatelia z okolia. 

Na časti ulice Šoltésovej je od 7. júla 2017 zmenená doba spoplatnenia. Namiesto od 8.00 do 16.00 h bude nepretržitá.

Regulované parkovanie nie je nemenný systém, ale reaguje na požiadavky občanov a potreby praxe. Príkladom je začlenenie ulice Žilinská 13-17 do spoplatneného pásma H, či zmena prienikového parkoviska na Olbrachtovej ulici. Najnovšie aj zrušenie dlhodobého parkoviska na časti ulice Šoltésovej, na základe podnetu občanov okolitého bytového domu.

Táto časť ulice, v úseku od križovatky ulice kpt. Nálepku pozdĺž oplotenia športového areálu, ZŠ na Hodžovej ulici a za OC Rozkvet bola označená ako dlhodobé parkovisko, s dobou spoplatnenia do 8. do 16h, kým celé pásmo je spoplatnené nepretržite, teda od 00.00 do 24.00 h. Obyvatelia bytovky na Ul. kpt Nálepku 2 však požiadali o zmenu a začlenenie aj tejto časti ulice rovnakého režimu ako má celé pásmo. Ako poukazovali domáci obyvatelia aj napriek tomu, že mali zakúpené parkovacie karty, pri dome a všade okolo im parkujú desiatky cudzích áut a oni musia vyhľadávať vzdialenejšie parkovacie miesta.

Ide o cca 27 parkovacích miest, ktoré sa nachádzajú v okolí ich bytového domu. Po príchode z práce, popoludní a večer, mali problém v blízkosti domu zaparkovať, pretože po 16.00 h, kedy skončila doba spoplatnenia, toto parkovisko vyhľadávali návštevníci športovísk, prevádzkarní OC Rozkvet, pošty, bufetov, v čase hokejovej sezóny aj fanúšikovia, ktorí tu mohli parkovať zdarma.

Zmenu schválili poslanci na zasadnutí 21. júna 2017 a platiť začne od piatku 7. júla 2017.  Informácie pre vodičov sú vyznačené na dopravnej značke.