Parkovisko na Šoltésovej je od 7. júla spoplatnené nepretržite

O zmenu dopravného režimu na parkovisku požiadali obyvatelia z okolia.

Na časti ulice Šoltésovej je od 7. júla 2017 zmenená doba spoplatnenia. Namiesto od 8.00 do 16.00 h bude nepretržitá.

Táto časť ulice, v úseku od križovatky ulice kpt. Nálepku pozdĺž oplotenia športového areálu, ZŠ na Hodžovej ulici a za OC Rozkvet bola označená ako dlhodobé parkovisko, s dobou spoplatnenia do 8. do 16 h, kým celé pásmo je spoplatnené nepretržite, teda od 00.00 do 24.00 h. Obyvatelia bytovky na Ul. kpt Nálepku 2 však požiadali o zmenu a začlenenie aj tejto časti ulice rovnakého režimu ako má celé pásmo.

Ako poukazovali, aj napriek tomu, že majú zakúpené parkovacie karty, majú problém parkovať a musia vyhľadávať vzdialenejšie parkovacie miesta, pretože pri dome a všade okolo im parkujú desiatky cudzích áut.

Ide o cca 27 parkovacích miest, ktoré sa nachádzajú v okolí ich bytového domu. Po príchode z práce, popoludní a večer, mali problém v blízkosti domu zaparkovať, pretože po 16.00 h, kedy skončila doba spoplatnenia, toto parkovisko vyhľadávali návštevníci športovísk, prevádzkarní OC Rozkvet, pošty, bufetov, v čase hokejovej sezóny aj fanúšikovia, ktorí tu mohli parkovať zdarma.

Regulované parkovanie nie je nemenný systém, ale reaguje na požiadavky občanov a potreby praxe. Príkladom je začlenenie ulice Žilinská 13-17 do spoplatneného pásma H, či zmena prienikového parkoviska na Olbrachtovej ulici. Najnovšie aj preradenie dlhodobého parkoviska na časti ulice Šoltésovej, na základe podnetu občanov okolitého bytového domu, do nonstop režimu.

Zmenu schválili poslanci na zasadnutí 21. júna 2017 a platiť začne od piatku 7. júla 2017.  Informácie pre vodičov sú vyznačené na dopravnej značke.