Pozor, zmena režimu parkovísk v pásmach G a D

Od 1. marca 2019 sa v oboch pásmach rušia niektoré dlhodobé parkoviská a vytvorené budú na iných uliciach pásma.

Ruší sa dlhodobé parkovanie 

X – v pásme D na Tatranskej. Ulica bude regulovaná nonstop, s prevádzkovou dobou od 0.00 do 24.00 h. Namiesto Tatranskej môžu držitelia kariet na dlhodobé parkoviská parkovať na parkovacom páse na Partizánskej ulici, ktorý nebýva obsadený. Ostatné dlhodobé parkoviská v pásme D zostávajú nezmenené, s prevádzkovou dobou od 8.00 do 16.00 h.

X – v pásme G na ulici gen. Goliana na pravej strane. Na ľavej strane ulice bol doteraz nonstop režim parkovania, po novom bude už celá ulica regulovaná rovnako, s prevádzkovou dobou od 0.00 do 24.00 h.

Vytvorené bude dlhodobé parkovacie miesta v pásme G

✔ – na ulici Komenského od Švermovej až po ulicu Generála Goliana na ľavej strane

✔ – na ulici Smetanova od ulice Martina Rázusa až po Švermovu po oboch stranách.

Dôvodom zmien boli najmä požiadavky občanov, na Tatranskej aj petícia. Pomer dlhodobých a bežných parkovacích miest zostáva približne zhodný. Zmeny platia od 1. marca 2019, vyznačené sú upozorneniami na dopravných značkách a zmeneným dopravným značením. Dlhodobé parkoviská v pásme D a G sú označené na mapkách čiernou čiarou.