Pozrite si zatriedenie ulíc do jednotlivých pásiem

V tabuľke si môžete pozrieť zatriedenie ďalších trenčianskych ulíc alebo ich častí do regulovaných pásiem.

 

Pásmo Zoznam ulíc v danom pásme Rozdelenie podľa orientačných čísel
A Farská, Hasičská, Hviezdová, Jaselská, Kniežaťa Pribinu, Mariánske námestie, Marka Aurélia, Matúšova, Mierové nám., Nám. SNP, Palackého, Rozmarínova, Sládkovičova, Štúrovo nám., Vajanského, Vojtecha Zamarovského Okrem Rozmarínova č. 3 (pásmo C)
B 1. mája, Horný Šianec, J. Braneckého, Jesenského (v úseku medzi ul. K dolnej stanici a ul. Legionárska), Jilemnického (v úseku medzi ul. K dolnej stanici a Námestím sv. Anny), K dolnej stanici (v úseku medzi ul. Piaristická a ul. Legionárska), Legionárska (v úseku medzi ul. K dolnej stanici a Námestím sv. Anny), M. Nešporu, Nám. sv. Anny,  Súdna (v úseku medzi Námestím sv. Anny a ul. Piaristická), Hviezdoslavova Jesenského po č. 12, Jilemnického č. 1, 2, 3, 5, 7, K dolnej stanici od č. 18, Legionárska č. 1, 2, 3, 4, Súdna č. 15 a od 22 vyššie
C 28. októbra ( v úseku medzi ul. Soblahovská a Dlhé Hony), Bernolákova, Dlhé Hony (v úseku medzi ul. Legionárska a Inovecká), Dolný Šianec (v úseku cca ul. Jilemnického po okružnú križovatku na Legionárskej), Električná, I. Olbrachta, Inovecká (v úseku medzi ul. Soblahovská a Dlhé Hony), Jesenského (v úseku od podjazdu na Noviny po ul. K dolnej stanici), Jilemnického (v úseku od podjazdu na Noviny po ul. K dolnej stanici),  K dolnej stanici (v úseku medzi ul. Električná a Piaristická), Kmeťova, Kollárova, Kuzmányho, Legionárska (v úseku medzi ul. K dolnej stanici a Dlhé Hony), Moyzesova, Nemocničná, Panenská, Partizánska (v úseku medzi ul. Legionárska a križovatkou s ul. Partizánska smerujúcou k ul. Nad tehelňou), Piaristická, Rozmarínova (pri cestnom moste a ul. Električná), Soblahovská (v úseku od okružnej križovatky na Legionárskej po ul. Inoveckú), Súdna 28. októbra párne č. po 16, nepárne po č. 29, Dlhé Hony nepárne po č. 7, Dolný Šianec 1, 3, 5 a párne č. po 18, Inovecká párne po č. 26, Jesenského od č. 28, Jilemnického č. 4, 6, 8 a vyššie, K dolnej stanici po č. 17, Legionárska č. 5 – 38, 40, 42, 44, Partizánska po č. 5, 7, 9, 21, 23, 25, Rozmarínova č. 3, Soblahovská č. 2, 4, nepárne po č. 19, Súdna po č. 20 okrem č. 15
D 28. októbra (v úseku medzi ul. Dlhé Hony a Beckovská), Beckovská, Bezručova, Cintorínska, Dlhé Hony (v úseku medzi ul. Inovecká a Soblahovská), Dolný Šianec (v úseku od okružnej križovatky na Legionárskej po ul. Dlhé Hony), Inovecká (v úseku medzi ul. Dlhé Hony, Soblahovská a Bezručova), J. Kráľa, Kalinčiakova (v úseku medzi ul. Beckovská a Bezručova), Krátka, Kúty, Legionárska (v úseku medzi ul. Dlhé Hony a ul. Beckovská), Nová, Partizánska (v úseku medzi križovatkou s ul. Partizánska smerujúcou k ul. Nad tehelňou a ul. Cintorínskou), Soblahovská (v úseku medzi ul. Inovecká a Bezručova), Tatranská, Záhradnícka, Zelená, Strojárenská 28. októbra párne č. od 18, nepárne od č. 31, Dlhé Hony nepárne od č. 9, párne od č. 2, Dolný Šianec nepárne od č. 7, č. 18D a párne od č. 20, Inovecká nepárne po č. 9, párne č. 28 – 62, Kalinčiakova č. 2, 4, 6, Legionárska nepárne č. 39 – 49, párne č. 46 – 78, Partizánska č. 6, 8, 10 nepárne č. 27 – 59, Soblahovská č. 6, nepárne od č. 21 – 61
G 17. novembra, Gen. Goliana, Hodžova (v úseku medzi ul. Martina Rázusa a Gen. Viesta), Holubyho nám., Hurbanova (v úseku medzi ul. Študentská a Gen. Viesta), Jiráskova, Komenského, Kragujevackých hrdinov, Martina Rázusa (v úseku medzi ul. Študentská a Gen. Viesta), Nábrežná, Sadová, Smetanova, Študentská, Švermova, Vodárenská Hodžova nepárne po č. 25, párne po č. 34, Hurbanova nepárne po č. 39, párne po č. 56, Martina Rázusa nepárne po č. 13, párne po č. 38
H Gagarinova, Gen. Viesta, Hodžova (v úseku medzi ul. Gen. Viesta a ul. Považská), Hurbanova (zvyšná časť ulice nepatriaca do pásma G), Kpt. Nálepku, M. Turkovej, Martina Rázusa (v úseku medzi ul. Gen. Viesta a Kpt. Nálepku), Osvienčimská, Považská, Šoltésovej, Žilinská ul. (v úseku medzi ul. Považská) Hodžova nepárne od č. 27, párne od č. 36, Hurbanova č. 41, 43, 59 a párne od č. 58, Martina Rázusa nepárne od č. 15, párne od č. 40, Považská 34 – 79, Žilinská 13, 15, 17

 

Do regulovaného pásma H je od 26. mája, na žiadosť obyvateľov, zaradená aj časť ulice Žilinská, konkrétne čísla 13,15,17.