Práce budú pokračovať na jar, podľa počasia

Výstavba parkovísk, ktorá začala na jeseň, bola v zimnom období prerušená. Pokračovať bude približne od polovice marca.

V zimnom období je celoplošne pozastavená výroba asfaltu, to znamená, že práce na parkoviskách nemohli pokračovať. Začnú, podľa počasia, od polovice marca 2018.

Rozostavané zostali parkoviská, ktoré sa začali budovať v novembri na Juhu II, na uliciach Kyjevská, Halalovka, Lavičkova a na Sihoti III, IV na Clementisovej ulici. Všetky budú dokončené na jar.