Predĺžte platnosť parkovacej karty jednoducho – cez internet

Mesto Trenčín pripravilo elektronický systém pre správu parkovacích kariet. Umožní požiadať o predĺženie karty cez internet, bez návštevy klientskeho centra. 

Ak ste uviedli pri vybavovaní karty svoju emailovú adresu, dostanete do 2. marca 2018 email s informáciami, ako si založíte užívateľský účet a požiadate o predĺženie platnosti parkovacej karty. Nie je k tomu potrebný zaručený elektronický podpis.

Postup pre elektronické predĺženie parkovacej karty je nasledovný:

  • Na emailovú adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti o parkovaciu kartu, Vám zašleme email s aktivačným odkazom; presmeruje Vás na stránku, kde overíme Vašu totožnosť.
  • Po úspešnom overení Vám do emailu zašleme prihlasovacie údaje.
  • Na stránke karty.parkovanietrencin.sk sa prihlásite do svojho konta. Môžete si prezerať údaje o Vašich parkovacích kartách, vytvoriť a odoslať žiadosť o predĺženie platnosti parkovacej karty
  • V žiadosti je potrebné odsúhlasiť čestné prehlásenie a priložiť sken alebo fotografiu čelnej strany zelenej karty z povinného zmluvného poistenia
  • Po odoslaní žiadosti nasleduje jej spracovanie zamestnancami úradu, čo môže trvať niekoľko dní.
  • Ak splníte požiadavky pre vydanie karty, zašleme Vám e-mail s údajmi k úhrade (variabilný symbol a číslo účtu Mesta Trenčín).
  • Po úhrade a pripísaní platby na účet Mesta Trenčín je karta aktivovaná. Informáciu o jej platnosti dostanete emailom. Platnosť začína plynúť najskôr od dňa pripísania prostriedkov na účet Mesta, nie dňom uvedenom na žiadosti.

Vzhľadom k procesu spracovania žiadosti a bankovým prevodom Vám odporúčame úhradu zrealizovať v časovom predstihu niekoľkých pracovných dní.

Ak máte záujem o elektronickú komunikáciu, ale ste neuviedli emailovú adresu pri vybavovaní parkovacej karty, navštívte klientske centrum, kde môžete tento údaj doplniť. Potom na túto adresu zašleme aktivačný email.

Cez elektronický systém sa dá obnoviť platnosť existujúcej karty za rovnakú cenu. Pre všetky ďalšie zmeny, prosíme, navštívte Klientske centrum MsÚ. Pripravujeme rozšírenie funkcií, tak aby bolo možné vybaviť elektronicky napríklad dočasnú či trvalú zmenu EČV, zrušenie parkovacej karty a pod.