Pri úhrade cez sms sú dôležité medzery aj nuly

Zaplatiť parkovné cez sms nie je v Trenčíne žiadnou novinkou. Nové parkovanie však aj tu prinieslo zmeny.

Základom úhrady parkovania cez sms je odoslanie správy na známe číslo 2200. Takto môžu platiť zákazníci všetkých slovenských mobilných operátorov – Telekom, Orange, O2, 4ka. Cena parkovného je konečná, operátor nepridáva už DPH k čiastke za parkovanie.

Pri platbe cez sms do telefónu zadáte označenie pásma, kde parkujete, evidenčné číslo vozidla a dobu, koľko chcete parkovať. Na každej dopravnej značke je uvedený vzor sms, napríklad: TNA1 medzera XX123XX medzera hod, kde TNA1 je označenie lokality, XX123XX je tvar evidenčného čísla vozidla a hod je dĺžka parkovania v hodinách (0 – pol hodina, 1 – jedna hodina, 2 – dve hodiny…).

Pre bezproblémovú úhradu je dôležité napísať správny tvar sms a dávať medzery tam, kde patria. Ak odošlete sms v nesprávnom tvare, budete na to upozornení bezplatnou sms-kou. Systém rozlišuje nulu 0 a veľké O, ktoré často ľudia zamieňajú. Nedokáže posúdiť správnosť tvaru evidenčného čísla vozidla, ak sa pomýlite, alebo napíšete namiesto EČV parkujúceho vozidla vzorový kód XX123XX, uvedený na značke, ako to urobilo zopár desiatok vodičov.

Pri zvolení doby parkovania vyberáte zo symbolov 0 (parkovné na 30 minút), 1 (parkovné na 1 hodinu) až 9 (parkovanie na viac ako 8 hodín). Symbolom 9 uhradíte parkovné „celodenné“. Nejde však o úhradu parkovného na 24 hodín od času úhrady, ale do konca doby spoplatnenia v danom dni.

Ak si napríklad v pásme s režimom spoplatnenia od 8.00 do 18.00 h zakúpite „celodenné“ parkovné (symbol 9) o 8.00 h, máte uhradené parkovanie do 18.00 h. Ak platíte v pásme, ktoré je spoplatnené nonstop (C,D,G,H), parkovné platí do polnoci v danom dni, kedy ste sms poslali.

Ak posielate sms so symbolom 9 v čase, kedy je menej ako 9 hodín do skončenia doby spoplatnenia, systém bude evidovať dobu parkovania na 9 hodín a rozdelí ich. Časť do konca doby spoplatnenia v danom dni a zostávajúci počet hodín systém priradi na ďalší deň, zase od začiatku doby  spoplatnenia parkoviska.

Pri úhrade parkovného cez SMS vozidlo nie je označené žiadnym dokladom. Informácie o vozidle, na ktorého EČV bolo parkovné uhradené sú zaslané do informačného systému mestskej polície. Kontrola úhrady je elektronická, cez mobilný terminál. Ak potrebujete daňový doklad o platbe parkovného cez sms, vytlačíte si ho cez webovú stránku trencin.sk/parkovanie.

Na dvoch parkoviskách, ktorých prevádzkovateľom je Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. posielate sms v tvare: na parkovisku na Rozmarínovej ulici TC medzera A1 medzera EČV  a na parkovisku na Ul. 28. októbra pri NBS a NS Družba TC medzera A2 medzera EČV.

Formát sms je napísaný na automatoch. Doklad si vytlačíte na webstránke Trenčianskej parkovacej spoločnosti: http://parkovanietrencin.sk/tps/