Pribudli možnosti ako vybaviť a zrušiť parkovaciu kartu

Držitelia abonentských kariet môžu aj v priebehu roka meniť pásmo, rezidentom bez nehnuteľnosti stačí súhlas jedného jej vlastníka.

Vybavenie parkovacej karty v prípade, ak žiadateľ mal všetky potrebné doklady, trvalo pár minút. Pre niektorých bolo ich skompletizovanie zložitejšie. Mali trvalý pobyt v Trenčíne a chceli rezidentskú kartu. Nevlastnili však nehnuteľnosť a nedokázali, pre rozličné dôvody, získať súhlasy od všetkých spoluvlastníkov, ako to predpisovalo všeobecne záväzné nariadenie. Po jeho úprave stačí súhlas jedného a vybavia si kartu.

Rozširujú sa aj možnosti na zrušenie karty. Držiteľ abonentskej karty, ak si zmení trvalý pobyt a stane sa občanom Trenčína, splní podmienky na získanie rezidentskej karty. Abonentskú parkovaciu kartu zruší, vráti sa mu alikvotná čiastka, čo doteraz nebolo možné. Musel čakať na vypršanie jej platnosti. Ďalšia zmena sa týka abonentov, ktorí si zakúpili základnú kartu Abonent dlhodobé v pásme. Schválením novely môžu meniť pásmo, počas ročnej platnosti karty, aj opakovane.

Ak sa vlastník karty rozhodol zakúpiť si kartu s vyššou územnou platnosťou, mohol lacnejšiu zrušiť a vybaviť si drahšiu. Opačný postup nebol možný. Nová úprava umožňuje v jednom prípade zrušiť aj drahšia karta. Túto možnosť uvítajú držitelia karty Dlhodobé (30 eur/rok), ktorí po rozšírení regulovaných pásiem o lokalitu ich trvalého pobytu (Juh, Sihoť III a IV), budú chcieť základnú kartu Pásmo za 20 eur/rok.

Zmeny schválili poslanci na zasadnutí 10. mája 2017 ako VZN č. 5/2017, ktoré dopĺňa VZN  o dočasnom parkovaní č. 10/2016, platiť začali 26. mája 2017. Odobrili aj zaradenie časti ulice Žilinská 13,15,17 do regulovaného pásma H.