Okrem výstavby sa budú aj vyznačovať parkovacie miesta

Regulovať parkovanie na sídliskách Juh a Sihoť nebolo možné skôr ako mesto nevybuduje chýbajúce parkoviská.
Na sídliskách Juh (I a II) a Sihoť  (III a IV) bolo zložitejšie ako inde v meste nájsť a vytvoriť plochy na parkovanie. Tieto lokality, postavené v 70-tych až 90-tych rokoch minulého storočia, sú priestorovo limitované s hustou zástavbou, veľkou koncentráciou ľudí a pribúdajúcim počtom vozidiel.

Mesto avizovalo, že k regulácii parkovania pristúpi až vytvorí podmienky, vyznačí parkovacie miesta a postaví parkoviská. Výstavbu naplánovanú na rok 2018 zastavilo napadnutie stavebných konaní Združením domových samospráv Bratislava, čo spôsobilo určité zdržanie. Niektoré parkoviská sa stihli postaviť. Ďalšie sa začali stavať až na konci roka 2018.

Po zimnej prestávke, v tomto roku prípravné práce pokračujú. Okrem výstavby nových parkovísk sa začne aj s vyznačovaním parkovacích miest na komunikáciách a vhodných spevnených plochách.

Juh I a II

Kde sa stavalo : Šafárikova, Kyjevská pri KC, Saratovská pri Monolite, Východná, Ul. gen. Svobodu jednosmerka, Ul. gen. Svobodu otoč, Lavičkova, Saratovská záhrady, J. Halašu, Saratovská pri cintoríne, Halalovka, Bazovského

Kde sa stavia: Západná, J. Halašu ďalšie etapy, M.Bela, Východná nad ZŠ, Lavičkova pri križovatke s Východnou a M. Bela

Kde sa bude stavať: Novomeského, Šmidkeho

Sihoť III a IV

Kde sa stavalo: Clementisova, Žilinská

Kde sa stavia: Pod Skalkou, Sibírska