Ročná alebo trojmesačná parkovacia karta?

Parkovacie karty majú ročnú alebo trojmesačnú platnosť. Dočasne meniť EČV alebo zrušiť bez uvedenia dôvodov je možné iba ročnú.

Možnosť vybaviť si parkovacie karty s kratšou ako ročnou dobou platnosti bola jednou z požiadaviek od občanov a záujemcovia si ju mohli vybaviť od júla 2017. Určená bola pre vodičov, ktorí potrebujú v Trenčíne parkovať kratší čas, maximálne do troch mesiacov. Ak by si mohli zakúpiť iba ročnú parkovaciu kartu, museli by si ju rušiť. Takto nemusia nič riešiť, po uplynutí trojmesačnej doby platnosti sa stáva karta neaktívna automaticky, nie je potrebné ju odhlasovať.

Ak neviete ako dlho budete potrebovať parkovať na parkoviskách, prevádzkovaných mestom Trenčín, je vhodnejšia ročná parkovacia karta. Na rozdiel od trojmesačnej, ročnú je možné zrušiť hocikedy v priebehu jej platnosti aj bez uvedenia dôvodu. Trojmesačnú kartu je možné zrušiť iba z určitých dôvodov, nie je možné ani dočasne meniť EČV, iba trvale.

Karty zrušíte v klientskom centre alebo elektronicky cez užívateľské konto. Alikvotná čiastka bude zaslaná na uvedený účet.

                                              ROČNÁ

zrušiť v odôvodnených prípadoch: predaja vozidla, zmeny trvalého pobytu (odsťahovanie z Trenčína), alebo pri výmene a zakupovaní karty s vyššou územnou platnosťou a to bez storno poplatku

zrušiť aj z iných dôvodov, ako vyššie uvedených, so storno poplatkom vo výške 10 percent z pôvodnej ceny karty s ročnou platnosťou.

dočasne zmeniť EČV (maximálne na dobu 12 týždňov)

trvalo zmeniť EČV

                                             TROJMESAČNÁ

✔zrušiť len v odôvodnených prípadoch: predaj vozidla, zmeny trvalého pobytu (odsťahovanie z Trenčína), pri zakúpení karty s vyššou územnou platnosťou, bez storno poplatku

✔trvalo zmeniť EČV