Platba cez SMS

Vytlačte si daňový doklad o platbe parkovného prostredníctvom SMS


Parkovné prostredníctvom SMS je možné uhradiť už iba v pásme A2 na ul. 28. októbra: 0,60 eur/h

Úhrada cez SMS

  • zaslaním SMS na tel. č. 2200 je uhradené parkovné na 60 minút

1. Pošlite SMS na číslo 2200 v tvare:

  • kľúčové slovo charakterizujúce mesto (TC)
  • znak charakterizujúci parkovacie pásmo (A2)
  • evidenčné číslo vozidla, pre ktoré uhrádzate parkovné

Pre pásmo A2: TC medzera A2 medzera Evidenčné číslo vozidla, napr.: TC  A2  PE123XY


Ak odošlete SMS v nesprávnom tvare, budete na to upozornení bezplatnou SMS. Systém však nedokáže posúdiť správnosť tvaru evidenčného čísla vozidla.

2. Do 30 sekúnd po odoslaní SMS Vám bude doručená potvrdzujúca SMS, ktorá bude obsahovať:

  • miesto parkovania, parkovaciu zónu, evidenčné číslo vozidla, cenu, čas platnosti parkovného, kontrolný reťazec

Ak do 30 sekúnd nedostanete potvrdzujúcu SMS, parkovné nebolo uhradené.

Parkovné nie je uhradené ani v prípade, že evidenčné číslo zaparkovaného vozidla sa nezhoduje s evidenčným číslom uvedeným v potvrdzujúcej SMS, a to i v prípade, že užívateľovi bola doručená potvrdzujúca SMS o uhradení parkovného.

3. 10 minút pred uplynutím času parkovného Vám bude doručená upozorňujúca SMS. 

4. Ak máte záujem čas parkovania predĺžiť, zašlite pôvodnú SMS na rovnaké číslo 2200. Spätne Vám príde SMS, ktorá potvrdí predĺženie času parkovania o ďalších 30 minút.


Služba eP nie je možná, ak:

  • nie sú vyhovujúce podmienky na realizáciu služby
  • platba za SMS prekročí výšku limitu na predplatenej karte, tzn. na predplatenej karte nie je dostatočný limit
  • MSISDN zákazníka je zaradené do skupiny zákazníkov (podľa kritérií jednotlivého mobilného operátora), ktorým nie je umožnené využívať službu
  • celkový finančný objem objednávok (transakcií) uskutočnených v rámci jedného kalendárneho mesiaca pre jedno telefónne číslo je spolu maximálne 99,58 EUR bez DPH, využitím ktorejkoľvek služby alebo kúpou nemobilného tovaru cez mobilný telefón v rámci systému Služieb SMS platby

Službu SMS parking poskytuje pre Trenčiansku parkovaciu spoločnosť spoločnosť MobileTech s.r.o.