Trenčania s trvalým pobytom iba Mesto Trenčín sú už rezidentmi.

Trenčania, ktorí majú trvalý pobyt iba Mesto Trenčín, si od 22. júla 2017 môžu vybaviť rezidentskú parkovaciu kartu. Ak predložia nájomnú zmluvu.

Mesto eviduje na svojej adrese takmer 1600 ľudí s trvalým pobytom. Okrem ľudí bez domova, takto riešili trvalý pobyt mnohí, ktorí ho nemohli mať z rôznych dôvodov na adrese, kde bývajú. Pre účely vybavenia parkovacej karty boli považovaní za abonentov a nemohli si vybaviť rezidentskú parkovaciu kartu. Nemali ako vydokladovať vzťah k nehnuteľnosti a napríklad číslo bytu.

Zmenou VZN sa týmto  občanom vyšlo v ústrety a umožnilo, aby si mohli vybaviť rezidentskú parkovaciu kartu. Zakúpenú abonentskú parkovaciu kartu môžu zrušiť a vráti sa im alikvotná časť a vybaviť si rezidentskú kartu. Povinným dokladom k vybaveniu bude nájomná resp. obdobná zmluva, z ktorej bude zrejmá adresa a pásmo, v ktorom bývajú.

Úpravu VZN 10/2016 o dočasnom parkovaní, podľa ktorej budú aj títo Trenčania považovaní za rezidentov, schválilo mestské zastupiteľstvo a účinnosť nadobudla 22. júla 2017.