Úhrada parkovného cez SMS bude bez koncového čísla 1 a 3

Od 15. januára 2018 je platba parkovného cez sms jednoduchšia.  Pásma už nie je potrebné označovať doplnkovými číslami.

  1. Pri úhrade parkovného cez sms uvádzajte lokalitu napr. TNA, TNB, TNC, TND, TNG, TNH už bez koncového čísla 1 alebo 3. Na identifikáciu pásma napríklad TND1 alebo TND3 bude stačiť uviesť iba TND
  2. Systém bude ešte do konca januára 2018 evidovať aj pôvodné označenia pásiem s číslom 1, alebo 3. Po tomto termíne je potrebné uvádzať iba nový tvar (tz. bez čísla). Odosielateľ dostane aj upozorňujúcu sms na zmenu značenia lokality
  3. Označenie dlhodobých parkovísk číslom 2 sa nemení, zostáva naďalej TNC2, TND2, TNG2, TNH2, TNF2
  4. Pri nonstop spoplatnení parkovania môžu vodiči využívať pri sms úhrade symbol 9, ktorým sa hradí parkovné na viac ako osem hodín. Takto uhradené parkovné platí do konca doby spoplatnenia, teda v pásmach C,D,G,H do 24. 00 h a v pásmach A a B do 18.00 h (nie automaticky 24 hodín od času úhrady v danom dni)
  5. Ak je v čase zasielania sms so symbolom 9 menej ako deväť hodín do skončenia doby spoplatnenia, systém bude evidovať dobu parkovania na 9 hodín, ktoré rozdelí. Časť do konca doby spoplatnenia v danom dni a zostávajúci počet hodín priradí na ďalší deň, od začiatku doby spoplatnenia parkoviska
  6. Na dvoch parkoviskách, ktorých prevádzkovateľom je Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. zostávajú kódy pre sms platbu parkovného nezmenené. Na Rozmarínovej ulici je to: TC medzera A1 medzera EČV, na ul. 28. októbra (pri NBS a NS Družba): TC medzera A2 medzera EČV.