Upozorňujeme na končiaci termín platnosti parkovacích kariet

V stredu 14. marca 2018 končí platnosť veľkej skupine parkovacích kariet. Na predĺženie zostávajú už iba dva dni.

Z cca 2400 kariet, s termínom platnosti do 14. marca 2018, je ešte takmer tisícka, ktoré zatiaľ ich majitelia nepredĺžili, osobne v klientskom centre či elektronicky.

Pri elektronickom vybavovaní treba počítať s tým, že proces spracovania žiadosti a bankové prevody môžu trvať niekoľkých pracovných dní, spravidla dva až tri. V klientskom centre sú pridané pracoviská, aby, aj napriek pribúdajúcim počtom žiadateľov, bolo vybavovanie plynulé. Nenechávajte si však jeho návštevu na poslednú chvíľu.

Do pondelka 12. marca 2018 bolo podaných 1370 žiadostí o predĺženie parkovacích kariet, z toho približne polovica elektronicky.  Niektoré elektronické žiadosti boli zamietnuté z dôvodu nedoplatku na miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad alebo pre nesprávne doklady. Po vyriešení je potrebné podať žiadosť opäť. Ak by ste mali problém s opätovným zaslaním žiadosti, prosím nahláste to na tel. číslo 0902 911 220, alebo napíšte na parkovanie@trencin.sk.

Rovnako nás kontaktujte, ak ste ešte nedostali aktivačný email na zriadenie užívateľského konta. Tie sa zasielali v dňoch 1. a 2. marca 2018. Je možné, že email skončil v spame (prekontrolujte si poštu).

Ak máte záujem o elektronickú komunikáciu, ale ste neuviedli emailovú adresu, navštívte klientske centrum, kde môžete tento údaj doplniť. Potom na túto adresu zašleme aktivačný email. Cez elektronický systém môžete, okrem predlžovania platnosti karty, po rozšírení funkcií dočasne alebo trvale zmeniť EČV či zrušiť parkovaciu kartu.