Výjazd z parkoviska na Palackého je bezpečnejší

Červeno biely ostrovček bol aktuálne doplnený pri výjazde z parkoviska na Palackého ulici. Umožní vodičom lepší rozhľad a bezpečnejší výjazd.

Na tomto miesto dochádzalo ku kolíziám, účastníkmi nehôd bývali najmä cyklisti. Ak vodiči pri výjazde nevideli v zornom uhle žiadne prechádzajúce vozidlo, ani nespomalili, dostatočne nepreverili situáciu, stávalo sa, že prehliadli cyklistu, chodca, ale aj auto. Za ostatné dva roky došlo na tomto mieste k zrazeniu troch cyklistov a jednej chodkyne.

Kolízna križovatka bola už vlani upravená. Dlhý priechod pre chodcov, predtým umiestnený priamo v križovatke, bol posunutý o pár metrov, aby chodci neprechádzali priamo pred kapotami vozidiel. Vytvorený bol pruh na otáčanie, aby autá krúžiace po parkovisku nevychádzali na cestu. Zároveň tu boli vyznačené dve parkovacie miesta pre motocykle.

Tieto opatrenia však nestačili a opäť dochádzalo k stretom cyklistov s vozidlami vychádzajúcimi z Palackého ulice. Aktuálne tu pribudol aj ostrovček, ktorý vodiča núti spomaliť a vozidlo natočiť tak, aby celý priestor križovatky videl cez svoje predné (v smere k Prioru) alebo bočné sklo (v smere na Hasičskú).

Mesto stále vylepšuje podmienky pre statickú dopravu. V záujme bezpečnosti a priechodnosti ciest boli vykonané viaceré dopravné opatrenia, napríklad zjednosmernenie ulíc, stavebné úpravy dlhých priechodov pre chodcov, ich osvetlenie, vybudovanie deliacich ostrovčekov v križovatkách, zriadenie Zóny 30, osadenie spomaľovačov a pod.