Zmeny v regulovanom parkovaní platia od 15. januára 2018

Okrem centra a jeho okolia bude vo všetkých regulovaných pásmach mesta rovnaká doba spoplatnenia.

Od 15. januára dochádza k viacerým zmenám v regulovanom parkovaní v Trenčíne. Podstatnou je zjednotenie doby spoplatnenia všetkých regulovaných pásiem C,D,G,H od 0.00 h do 24.00 h.  V pásmach A a B zostáva doba spoplatnenia od 8.00 do 18.00 h.

Zmeny v skratke:

  1. Pásma C, D, G, H budú v pracovných dňoch spoplatnené zhodne od 0.00 h do 24.00 h
  2. Pásma A a B majú naďalej dobu spoplatnenia od 8. 00 do 18.00 h
  3. Na všetkých parkoviskách označených ako dlhodobé bude rovnaká doba spoplatnenia v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h
  4. V sobotu budú spoplatnené iba parkoviská v pásme A (centrum mesta), od 8. 00 h do 12.00 h
  5. Víkendy a dni pracovného pokoja zostávajú bezplatné
  6. Parkovisko na Mládežníckej ulici, zaradené do nového pásma F, bude mať režim dlhodobého parkovania s dobou spoplatnenia od 8.00 h do 16.00 h. Označenie pásma bude TNF2.

Zavedenie jednotného režimu spoplatnenia je snahou ako zlepšiť parkovanie pre držiteľov kariet. Pribúdali podnety občanov, ktorí poukazovali, že hoci majú zaplatenú parkovaciu kartu, po príchode z práce, majú problém zaparkovať. Parkovacie miesta v blízkosti ich domov sú totiž obsadené autami, ktoré tam parkujú po 18.00 h bez úhrady.