Informácie o parkovaní

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. od 15. 3. 2017 prevádzkuje iba súkromné parkoviská, ku ktorým má uzatvorenú nájomnú zmluvu. Ide o parkovisko na ulici Rozmarínova a 28. októbra v Trenčíne.


Parkovisko Rozmarínova

Nachádza sa na Rozmarínovej ulici pri evanielickom kostole. Parkovisko je vybavené závorovým systémom.

Prevádzková doba:
– pondelok – nedeľa: 8:30 – 19:00 h
– v ostatnom čase bezplatne (aj v tomto čase je potrebné vyzdvihnúť si na vjazde parkovací lístok a použiť ho pri výjazde)

Úhrada parkovného:
– závorový systém pri vjazde vydáva parkovacie lístky, ktoré je potrebné pred odjazdom z parkoviska uhradiť v parkovacom automate.
– parkovisko je potrebné opustiť do 10 minút od zaplatenia v parkovacom automate

Cenník:
– 1 Eur / každá začatá hodinu
– výjazd z parkoviska do 15 minút od vjazdu (prejazd parkoviskom) je bez úhrady.


Parkovisko 28. októbra

Nachádza sa na ulici 28.októbra medzi obchodným domom Družba a budovou bývalej NBS. Parkovisko je vybavené parkovacím automatom

Prevádzková doba:
– pracovné dni: 8:00 – 18:00 h
– sobota: 8:00 – 12:00 h
– v ostatnom čase bezplatne

Úhrada parkovného:
– zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate

Cenník:
– 0,60 Eur / h
– vozidlá prevážajúce osoby s (modrým) parkovacím preukazom ŤZP môžu parkovať bezplatne