Dopravné obmedzenia pre výstavbu parkoviska na Juhu
Článok

Dopravné obmedzenia pre výstavbu parkoviska na Juhu

Upozorňujeme vodičov na dopravné obmedzenia a zúžené možnosti parkovania počas výstavby nových parkovacích miest na Šafárikovej ulici na sídlisku Juh I. Rozširovanie kapacít statickej dopravy na Juhu a úprava okolia pod základnou školou Novomeského, medzi športovým areálom školy a bytovým domom pokračuje druhou etapou. Pribudne tu 30 parkovacích miest. Stavebné práce obmedzia dopravu, účelová komunikácia bude v mieste výstavby...

Počas hokeja zaparkujete aj pri športovej hale. Bezplatne.
Článok

Počas hokeja zaparkujete aj pri športovej hale. Bezplatne.

Ulice pri zimnom štadióne bývajú počas hokejových zápasov preplnené parkujúcimi autami. Tie stoja nielen na ceste, ale aj v okolitej obytnej zóne, medzi domami. Majú však aj inú možnosť. Zimný štadión je postavený v štvrti bytových domov na sídlisku Sihoť II. Počas hokejových zápasov enormne narastajú počty parkujúcich vozidiel. Problém zaparkovať majú vtedy nielen fanúšikovia hokeja, ale...

Parkovanie pre vozidlá rodičov je vyznačené aj pri ZŠ Dlhé Hony
Článok

Parkovanie pre vozidlá rodičov je vyznačené aj pri ZŠ Dlhé Hony

Sedem parkovacích miest je vytvorených pre bezplatné parkovanie vozidiel, dopravujúcich deti a žiakov do školy na Dlhých Honoch. Umiestnené sú na ploche medzi bytovým domom na Beckovskej ulici a predajňou potravín. Pri materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín bolo v regulovaných pásmach vyhradených niekoľko parkovacích miest, na ktorých môžu bezplatne parkovať v čase ranného dovozu a popoludňajšieho odvozu...

Výjazd z parkoviska na Palackého je bezpečnejší
Článok

Výjazd z parkoviska na Palackého je bezpečnejší

Červeno biely ostrovček bol aktuálne doplnený pri výjazde z parkoviska na Palackého ulici. Umožní vodičom lepší rozhľad a bezpečnejší výjazd. Na tomto miesto dochádzalo ku kolíziám, účastníkmi nehôd bývali najmä cyklisti. Ak vodiči pri výjazde nevideli v zornom uhle žiadne prechádzajúce vozidlo, ani nespomalili, dostatočne nepreverili situáciu, prehliadli cyklistu, chodca, ale aj auto. Za ostatné dva roky...

Na Nábrežnej ulici zaparkujete medzi stromami
Článok

Na Nábrežnej ulici zaparkujete medzi stromami

Parkovanie na Nábrežnej ulici na Sihoti sa zmenilo. Parkovacie miesta boli vyznačené čiastočne na chodníku a zasunuté medzi stromy. Tie ostali všetky zachované.   Na jednosmernej Nábrežnej ulici boli pôvodne vyznačené pozdĺžne parkovacie miesta na ľavej strane vozovky. Cesta postavená pred viac ako 60 rokmi v súčasnosti neumožňuje parkovať pozdĺžne tak, aby zostala požadovaná šírka...