Mesto reklamuje nekvalitnú prácu

Mesto reklamovalo nevýrazné označenie parkovacích miest modrou farbou. Opravu zaplatí dodávateľ prác.

 

V šiestich pásmach bolo k 21.2.2017 vyznačených 3900 parkovacích miest z celkového počtu 4200. Do 200 parkovacích miest musí dodávateľ prác na vlastné náklady opraviť, a to do termínu spustenia parkovania. Mesto ich reklamovalo.

Od pondelka 20. februára 2017 sa začalo čistenie komunikácií, vrátane parkovísk. Dokončuje sa osádzanie dopravných značiek a parkovacích automatov. Ukončuje sa testovanie platobných kanálov. V klientskom centre mestského úradu je vytvorené špeciálne pracovisko na predaj parkovacích kariet. Občania sa môžu poradiť v klientskom centre alebo na telefonickej linke 0902 911 220, pre anglicky hovoriacich obyvateľov 0902 911 258.