Na Nábrežnej ulici zaparkujete medzi stromami

Parkovanie na Nábrežnej ulici sa zmenilo. Parkovacie miesta boli vyznačené čiastočne na chodníku a zasunuté medzi stromy. Tie ostali zachované. 

Na jednosmernej Nábrežnej ulici boli pôvodne vyznačené pozdĺžne parkovacie miesta na ľavej strane vozovky. Cesta postavená pred viac ako 60 rokmi v súčasnosti neumožňuje parkovať pozdĺžne tak, aby zostala požadovaná šírka na prejazd a mohli ňou plynule prejsť, v prípade zásahu, aj väčšie hasičské a záchranné vozidlá.

Riešenie boli tri – zrušiť parkovacie miesta úplne, vyťať stromoradie alebo zasunúť parkovacie miesta čiastočne na chodník a medzi stromy. Pri tomto riešení sa síce zníži počet parkovacích miest (z pôvodných 58 tu bude vyznačených 40), neutrpí však verejná zeleň, žiadny strom nebude odstránený a možnosti parkovania zostanú zachované. Potvrdzujú to aj niekoľkodňové prieskumy parkovania na tejto ulici, ktoré robili pracovníci útvaru dopravy v nočných hodinách. Ani raz neboli obsadené všetky miesta tak, aby nebolo možné zaparkovať.

Zabezpečenie bezpečnosti a prejazdnosti ciest a lepšieho prístupu záchrannej techniky, hasičských vozidiel bola zároveň jedna z pripomienok Okresného dopravného inšpektorátu (ODI).

Nábrežná ulica je v pásme G, so zmiešaným režimom, parkovať tu môžu držitelia parkovacích kariet pre pásmo G aj H, ostatní po úhrade jednorazového parkovného.